Γιάννης Τόλιος: 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο του ΜΑΧΩΜΕ-GUE/NLG (12-14/1)