"Η ΛΑΕ στηρίζει την κινητοποίηση στις 5 του Δεκέμβρη που αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ"