Ανακοίνωση για την αναστολή των πλειστηριασμών σε Αθήνα-Πειραιά