Ανακοίνωση Λαϊκής Ενότητας Ιονίων για το λεγόμενο "αναπτυξιακό συνέδριο" της κυβέρνησης Τσίπρα