Εκδήλωση για τους πλειστηριασμούς με τον Δ. Σαραφιανό και τη Δ. Σπανού στην Κόρινθο (3/12)