Δ.Τ. ΛΑΕ "Αντιπροσωπεία της ΛΑΕ στο συνέδριο του ΝΑΡ"