Απάντηση Δ. Αβραμόπουλου σε Νίκο Χουντή και άλλους 53 ευρωβουλευτές