ΛΑΕ Θεσσαλονίκης: Μερικά κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τον πλειστηριασμό της Μεζονέτας