Αυτοί με γκλομπς και τραπεζίτες. Εμείς με το δίκιο και τους αγώνες.