Λαϊκές περιουσίες στο πινάκιο των πλειστηριασμών σήμερα στη Θεσσαλονίκη