Δ. Στρατούλης: «Η αρπαγή της λαϊκής περιουσίας δεν θα περάσει»