Πρώτα ο αρχηγός και μετά βλέπουμε. - Περί κεντροαριστεράς και πάλι ο λόγος