Κοινωνικό μέρισμα «Να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι».