Εκδήλωση για την Οκτωβριανή Επανάσταση στην Άρτα (15/11)