Δέσποινα Σπανού: Οι λαϊκές κατοικίες θα προστατευθούν από τους πλειστηριασμούς