Εκδήλωση με Παν. Μωράκη και Γ. Μελισσαρόπουλο (1/11) στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά