Η ΛΑΕ στηρίζει τις σημερινές μαθητικές κινητοποιήσεις.