Δ. Στρατούλης: Όχι στις μειώσεις και στην κατάργηση με ηλικιακά όρια των συντάξεων χηρείας