Μαζικά δυναμικό «παρών» στα Ειρηνοδικεία και την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, στις 3 μ.μ.