Η ΛΑΕ στηρίζει την απεργία των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στην Ενημέρωση