Για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ