Απόφαση Πολιτικού Συμβουλίου της ΛΑΕ της 15ης Οκτωβρίου 2017