Θανάσης Κούρκουλας: Θυσία στο βωμό της «αποτροπής» οι οικογένειες των προσφύγων