Οι λυσσώδεις επιθέσεις στο κίνημα κατά των πλειστηριασμών θα πέσουν στο κενό