Ούτε σκέψη για περικοπή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων