Μήνυμα Παν. Λαφαζάνη για τον Δασκαρόλη στη συγκέντρωση της Καλαμάτας