Δήλωση συμπαράστασης Ν.Χουντή στο Στράτο Δασκαρόλη και στο δίκαιο αγώνα του.