Κλιμάκιο της ΛΑΕ στη μεγάλη συγκέντρωση των συνταξιούχων