Φεστιβάλ Unity - Πάτρα (6 και 7 Οκτωβρίου) - Το πρόγραμμα