Όχι στις καταχρηστικές και αναίτιες απολύσεις των εργαζομένων στον ΟΠΑΠ.