Καταγγελία ΛΑΕ - 42 ημέρες κράτηση σε πολίτη που δεν πλήρωσε τα διόδια