Η ΛΑΕ στηρίζει την κινητοποίηση των συνταξιούχων της ΕΤΕ