«ΟΧΙ» στην υφαρπαγή των λαϊκών περιουσιών και κατοικιών