Η λεηλασία και η αρπαγή των σπιτιών και της λαϊκής περιουσίας δεν θα περάσει