Δίνουμε «παρών» όλες και όλοι στα Ειρηνοδικεία και την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου