Μια ακόμη «φούσκα» η δέσμευση του πρωθυπουργού για την προστασία της α' κατοικίας