Σχόλιο του Γραφείου Τύπου της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ) για την ανακοίνωση των βάσεων