Δέσποινα Σπανού: "Δικαιοσύνη: Καθρέφτης σου είμαι Κυβέρνηση και σου μοιάζω"