Το Κίνημα κατά των Πλειστηριασμών συνεχίζει τον αγώνα υπέρ της προστασίας των λαϊκών κατοικιών και περιουσιών