Δήλωση Δ. Στρατούλη, μέλους Π.Γ. της ΛΑΕ για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας