Η ΛΑΕ με αντιπροσωπεία της στις μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στους G 20 στο Αμβούργο