Τα νέα προαπαιτούμενα του μνημονίου προορίζουν τα ΑμεΑ για τον κοινωνικό καιάδα