Π. Λαφαζάνης: "Το λεγόμενο “παράλληλο νόμισμα” είναι μνημόνιο σε χειρότερη έκδοση"