Περιοδεία κλιμακίου ΛΑΕ Μαγνησίας στις υπηρεσίες του Βόλου