Γιάννης Τόλιος: "Τρεις «Εξουσίες», τρία «Δικαστήρια» και ένας «Πρόεδρος»"