Γιάννης Τόλιος: «Η ανατροπή των Μνημονίων και η φιλολαϊκή έξοδος από την κρίση, μπορούν να επιτευχθούν μόνο με συνεργασία της Ριζοσπαστικής Αριστεράς»