Όλες και όλοι στα Ειρηνοδικεία την Τετάρτη 21 Ιουνίου (3 μ.μ.)