Αποσπάσματα συνέντευξης τύπου Δ. Στρατούλη και Π. Σωτήρη στην Κομοτηνή