Συλλυπητήρια της Λαϊκής Ενότητας για τον Κώστα Εφήμερο