Κλιμάκιο της Λαϊκής Ενότητας στη Λαμία την Τετάρτη 14/06